Menu

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Petr Kočiš, Václavská 4045, 430 03 CHOMUTOV (provozovatel e-shop eklice.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Jan Záliš, Křinice 96, 550 01 Broumov (provozovatel e-shop eklice.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Naše společnost je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů, kde je vedena pod registračním číslem 00033864, které bylo uděleno dne 10.12.2008. Do registru je možné nahlédnout na této webové adrese https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp


Compare